Ukrainian English

Що таке протипожежні системи?

xz

Системи пожежної сигналізації

Пожежна сигналізація (ПС) - це базовий елемент у системі безпеки будь-якого підприємства, який суттєво допомагає зберегти рухоме та нерухоме майно, життя і здоров'я співробітників, а також відповідає державним стандартам і нормативним актам. В цілому пожежна сигналізація призначена для виявлення пожежі на початковій стадії загоряння і передачі сигналу тривоги.

Сповіщення про пожежу та управління евакуацією людей

Система сповіщення виконує функцію попередження людей про небезпеку і може бути як найпростішою звуковою або світлозвуковою, так і більш складною - мовною. Тип і склад обладнання системи сповіщення про пожежу визначається ще на етапі проектування автоматичної пожежної сигналізації та залежить від кількості людей, що знаходяться у приміщенні, його площі і висотності.

Найчастіше застосовуються два типи сповіщення про пожежу – світлозвукове або мовне. Так само, в системі сповіщення обов'язково повинні бути передбачені світлові таблички «Вихід», що вказують шляхи евакуації у задимленому просторі.

Водяне пожежогасіння

Водяне пожежогасіння є найбільш поширеним для захисту будинків і приміщень, тому що вода, яка використовується для гасіння пожежі, найбільш доступна і володіє певними охолоджуючими властивостями.

Водяні установки пожежогасіння доступні, достатньо економічні в плані вогнегасної речовини і безпечні для здоров'я, тому знайшли широке застосування в будівлях з масовим перебуванням людей, але в той же час, обмежені областю застосування. Наприклад, їх не можна використовувати для гасіння пожеж на електростанціях, в серверних, в приміщеннях, де виробляються або зберігаються хімічні речовини. Наші висококваліфіковані фахівці зможуть найбільш економно підібрати обладнання, встановити і в подальшому обслуговувати дану систему пожежогасіння. Крім своєї доступності, водяні установки менш складні у проектуванні і монтажі та розділяються на спринклерні та дренчерні.

Спринклерне пожежогасіння

Спринклерні установки - це системи, що складаються з спринклерів (зрошувачів), вмонтованих у трубопровід, де вода або повітря (в залежності від системи) знаходяться під тиском. Принцип дії заснований на падінні тиску в системі при спрацюванні термочутливого елементу зрошувача, який руйнується під час підвищення температури в разі пожежі.

 

Дренчерне пожежогасіння

Дренчерні системи в загальних рисах схожі на спринклерні, але на відміну від них, не мають термозамка, тобто весь час відкриті. Під час пожежі вода поширюється з усіх дренчерів (зрошувачів), охоплюючи приміщення в цілому, а не тільки безпосередньо над місцем загоряння (як у випадку із спринклерними).

Пожежогасіння тонкорозпиленою водою

Установки пожежогасіння тонкорозпиленою водою – це вид установок, де падіння частинок води розповсюджується по об'єму приміщення і створює вологу завісу, але, на відміну від спринклерних і дренчерних систем, частинки води в кількасот разів менше, що дозволяє зекономити витрату водяного запасу.

Пінне пожежогасіння

Водопінні установки – це системи, в яких для гасіння вогню застосовується розчин піноутворювача у воді.

Газове пожежогасіння

Газові установки - це системи, де вогнегасною речовиною є газ, а основним принципом роботи - «розбавлення» кисню у повітрі до концентрацій, при яких він (кисень) не може підтримувати горіння. Застосовуються при гасінні твердих і горючих речовин, плавких твердих речовин та матеріалів, горючих рідин, при загорянні газів або електроустаткування.

Аерозольне пожежогасіння

Установка працює на основі прискорення окислювально-відновних реакцій горіння, де основною вогнегасною речовиною є тонкодисперсний порошок. В результаті роботи такої системи пожежогасіння утворюється аерозоль, що володіє хорошими вогнегасними властивостями.

Порошкове пожежогасіння

Порошкове пожежогасіння - це спосіб гасіння пожежі, де основною вогнегасною речовиною є порошок, до складу якого входять мінеральні солі з різними добавками. Він застосовується в тих же випадках, що й газове пожежогасіння. Більш простим ідентичним пристроєм такої установки є звичайний порошковий вогнегасник.

Димовидалення та підпір повітря

Системи димовидалення - це один з важливих складових елементів системи протипожежного захисту об'єкта. Вони необхідні там, де при виникненні пожежі можуть утворитися високі концентрації диму, а також небезпечні для здоров'я людей газоподібні речовини.

Це спеціальна технічна система припливно-витяжної вентиляції, керована автоматично або вручну. Системи димовидалення - одні з найдорожчих систем, доцільна структура і технічні характеристики яких вимагають спеціального проектування та призначені для видалення продуктів горіння (диму) при пожежі й обмеження їх розповсюдження з метою забезпечення евакуації людей з приміщень будівлі на початковій стадії загоряння.

В свою чергу, системи підпору повітря необхідні для створення незадимлюваної зони на шляхах евакуації, в яких повітря під час пожежі подається в тамбур-шлюзи,сходові клітини, в шахти ліфтів або зони рекреації.

Протипожежний водопровід (пожежні крани)

Внутрішній протипожежний водогін призначений для гасіння пожеж головним чином на початковій стадії їх розвитку. Його встановлюють у житлових і громадських будівлях, виробничих корпусах, на складах і базах. У будинках підвищеної поверховості протипожежний водогін служить основним джерелом для гасіння пожеж.

Центральний пульт управління системами протипожежного захисту (ЦПУ СПЗ)

Основною функцією ЦПУ СПЗ є управління системами протипожежного захисту та забезпечення координації дій усіх служб, відповідальних за забезпечення безпеки людей та ліквідацію пожежі. Розміщується ЦПУ поблизу головного входу в будівлю або в приміщенні першого чи цокольного поверху з виходом назовні і повинен мати прямий телефонний зв'язок з найближчою пожежною частиною.

Блискавкозахист

Блискавкозахист (Грозозахист) - це обов'язкова частина будь-якої будівлі. Без системи блискавкозахисту (грозозахисту) будівля, люди і майно, що знаходяться в ньому, беззахисні перед ударом стихії. Блискавкозахист виконує функцію захисту від прямого удару блискавки в будинок та від вторинних її проявів у вигляді перенапруги (наведення, що виникають в електричних ланцюгах при грозовому розряді), і саме цим забезпечує збереження Вашого життя та майнових цінностей.

Контроль довибухонебезпечних концентрацій газів (загазованості)

Система контролю загазованості використовується для вимірювання небезпечних концентрацій вуглеводневих газів, парів, вуглеводневих рідин і сірководню в повітрі робочої зони промислових підприємств. Система дозволяє здійснювати багатоточковий моніторинг повітря робочої зони, передавати сигнали від газоаналізаторів на значні відстані, подавати сигнали тривоги у випадку, якщо концентрація вимірюваного газу перевищить встановлені норми.

 

Вогнезахисна обробка конструкцій

Вогнезахисна обробка конструкцій - один із способів захисту від вогню, що створює бар'єр загорянню.

За правилами будівельної механіки, багато новітніх конструкцій, що використовуються сьогодні в будівництві, при пожежі піддаються руйнуванню протягом декількох хвилин. Тому розрахунок ризику пожежної безпеки будівлі проводиться з урахуванням якості вогнезахисної обробки використаних будівельних матеріалів.

ТзОВ "Галицький центр пожежного аудиту"

Ukrainian English

Контакти

  • пр. Червоної Калини, 35, офіс 217,
    м. Львів, Україна, 79070
  • Тел.:+ 38(093)-3-222-443
  • firecenter101@gmail.com
  • https://fireaudit.lviv.ua

Ми на карті