Ukrainian English

Сфера пожежного та техногенного аудиту

 1. НПАОП 0.00-1.30-01. Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями
 2. НАПБ А.01.001-2004. Правила пожежної безпеки в Україні
 3. НПАОП 40.1-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
 4. НПАОП 0.00-1.07-94. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском
 5. НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.
 6. НПАОП 0.00-1.01-07. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів
 7. ДНАОП 0.00-1.03-02. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів
 8. ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення
 9. НПАОП 0.00-1.08-94. Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів
 10. Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників
 11. ДСП 173-96. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів
 12. НПАОП 0.00-1.15-07. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
 13. НПАОП 0.00-1.34-71. Єдині правила безпеки при розробці рудних, нерудних і розсипних родовищ підземним способом
 14. НАПБ Б.01.009-2004. Правила пожежної безпеки для підприємств вугільної промисловості України
 15. НПАОП 0.00-1.20-98. Правила безпеки систем газопостачання України
 16. ДСП 9.9.5.-080-02. Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю
 17. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів
 18. НПАОП 63.22-1.01-85. Правила безпеки праці на промислових підприємствах
 19. НПАОП 45.24-1.01-91. Єдині правила безпеки на водолазних роботах. Частина 1. Правила водолазної служби.
 20. ДСП 173-96. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів
 21. ДСТУ 4297:2004. Пожежна техніка.Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги
 22. НПАОП 40.1-1.02-01. Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж
 23. НПАОП 0.00-1.22-08. Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів
 24. НПАОП 40.1-1.07-01. Правила експлуатації електрозахисних засобів
 25. ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 26. ДБН В.1.1.7-2002. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва.
 27. НПАОП 40.1-1.01-97. Правила безпечної експлуатації електроустановок
 28. НПАОП 0.00-1.26-96. Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115° С
 29. НПАОП 63.22-1.13-76. Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на промислових підприємствах ММФ СРСР
 30. НПАОП 0.00-1.11-98. Правила побудови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води
 31. НПАОП 45.2-1.01-98. Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд
 32. ГН 3.3.5-8.6.6.1-2002. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу
 33. НПАОП 0.00-1.02-08. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів
 34. НПАОП 0.00-1.41-88. Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв
 35. ДБН В.2.4-1-99. Меліоративні системи та споруди
 36. НПАОП 45.2-7.02-80. Техніка безпеки у будівництві СНиП ІІІ-4-80*
 37. НПАОП 0.00-4.12-05. (Попередня редакція) Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
 38. НАПБ В.01.046-2004/111. Правила пожежної безпеки при експлуатації атомних станцій
 39. ДБН В.2.5-13-98. Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд
 40. Кодекс України про адміністративні правопорушення
 41. ДСанПін 3.3.2.007-98. Гігієнічні вимоги до організації роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин
 42. НПАОП 24.0-3.03-07. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв. частина 2
 43. НПАОП 60.3-1.35-03. Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів
 44. НПАОП 0.00-5.11-85. Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт
 45. Господарський Кодекс України
 46. Типове положення про Систему управління безпекою руху на автомобільному транспорті (на всіх рівнях - міністерства -підприємство)
 47. НПАОП 0.00-1.36-03. Правила будови і безпечної експлуатації підйомників
 48. НПАОП 63.21-1.51-83. Правила безпеки і порядок ліквідації аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізницями
 49. НПАОП 27.0-3.01-08. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам металургійної промисловості
 50. НПАОП 0.00-1.45-69. Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин
 51. Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів
 52. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
 53. КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 54. Господарський кодекс України
 55. НПАОП 0.00-1.43-85. Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві ацетилену, кисню і газополуменевій обробці металів
 56. НПАОП 0.00-1.33-94. Правила безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом
 57. Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників
 58. НПАОП 0.00-1.21-07. Правила безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів
 59. НПАОП 45.24-1.07-90. Єдині правила безпеки на водолазних роботах. Частина 2. Медичне забезпечення водолазів.
 60. Інструкція з охорони праці для слюсаря-сантехніка
 61. Закон України "Про пожежну безпеку"
 62. Інструкція з охорони праці для електрозварника ручного зварювання
 63. НАПБ В.01.053-2000. Правила пожежної безпеки в галузі зв'язку
 64. НПАОП 0.00-1.02-99. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів
 65. НПАОП 63.2-1.06-02. Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС)
 66. Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість працівників в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах
 67. СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий
 68. РДС РК 8.02-03-2002. Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства

ТзОВ "Галицький центр пожежного аудиту"

Ukrainian English

Контакти

 • пр. Червоної Калини, 35, офіс 217,
  м. Львів, Україна, 79070
 • Тел.:+ 38(093)-3-222-443
 • firecenter101@gmail.com
 • https://fireaudit.lviv.ua

Ми на карті