Ukrainian English

 

222222Сфера аудиту існуючих об'єктів

Ми надаємо фахові консультації та надаємо кваліфікаційні послуги щодо забезпечення та дотримання протипожежних та техногенних вимог на об'єктах різного призначення, що надає можливість для керівництва об'єкту зосереджуватись на основному виді діяльності.

Аутсорсинг — це комплекс заходів, які проводяться нашим товариством в цілях забезпечення виконання на об’єкті вимог пожежної та техногенної безпеки.

Основною метою супроводу об'єкту є передача кваліфікованим спеціалістам сторонньої організації функцій забезпечення пожежної та техногенної безпеки підприємства та можливість для керівництва зосередитись на основному виді діяльності.

Аутсорсинг здійснюється на підставі укладеного договору, у якому передбачені наступні послуги:

 • консультації з питань пожежної та техногенної безпеки;
 • здійснення обстеження у складі комісії з числа інженерно-технічного персоналу об'єкту;
 • підготовка висновків про дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки з інформуванням та розгляд на технічних нарадах при керівництву об'єкту;
 • розробка заходів по забезпеченню виконання виявлених недоліків;
 • розробка наказів, інструкцій та положень, які встановлюють відповідний протипожежний режим, підготовка організаційно-розпорядчих документів щодо здійснення заходів з питань техногенної безпеки, які передбачені для суб'єкта господарювання;
 • проведення протипожежних інструктажів, планових тренувань по діям керівників i працівників при пожежі, по евакуації персоналу при пожежі, по використанню засобів пожежогасіння, проведення занять з відповідальними особами за пожежну та техногенну безпеку;
 • розробка заходів, спрямованих на попередження пожеж на о6'єкті;
 • контроль за утриманням в справному стані змонтованих систем протипожежного захисту, включаючи первинні засоби пожежогасіння; ведення службової документації по забезпеченню пожежної та техногенної безпеки (журнали, підготовка рекомендацій тощо);
 • контроль за виконанням вимог органів державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки;
 • представлення та захист інтересів об'єкту в органах державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки по питаннях пожежної та техногенної безпеки, вирішення спірних питань;
 • підготовка звіту про проведення заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки за поточний місяць та підготовка плану таких заходів на наступний місяць;

 • проведення ідентифікації об’єкту щодо визначення потенційної небезпеки відповідно до «Методики ідентифікації потенційно-небезпечних об’єктів», затвердженої наказом МНС №98 від 23.02.2006 року;
 • проведення ідентифікації об'єкту відповідно до «Порядку ідентифікації і обліку об’єктів підвищеної небезпеки», затвердженого Постановою КМУ №956 від 11.07.2002;
 • розробка плану реагування на надзвичайні ситуації відповідно до ст. 130 "Кодексу цивільного захисту України" 2 жовтня 2012 року № 5403-VI;
 • розробка розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оброни) у складі проектної документації об’єктів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014р. № 6 «Про затвердження переліку об’єктів, що належать суб’єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту», ДБН В. 1.2-4-2006 “Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)”;

 

У разі коли після проведення ідентифікації об’єкт визнається об’єктом підвищеної  небезпеки додатково  розробляємо:

 • декларацію безпеки об’єкта підвищеної небезпеки відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №956-2002 року;
 • проект автоматизованої системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій на оповіщення населення згідно п.1 ДБН В.2.5-76:2014 «Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення»;

Експертна оцінка протипожежного стану об’єктів зобов'язана визначити:

 • відповідність приміщень, будівель, споруд, технологічних процесів виробництва нормам пожежної безпеки;
 • достатність i відповідність організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливих матеріальних витрат i зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення;
 • створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів i успішного гасіння пожеж у разі її виникнення.

 

Експертна оцінка протипожежного стану об’єктів є основним документом для:

 • отримання Декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки підприємцям i організаціям будь-якої форми власності, які відносяться до суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику;
 • визначення страхового платежу при страхуваннні майна від пожеж.

ТзОВ "Галицький центр пожежного аудиту"

Ukrainian English

Контакти

 • пр. Червоної Калини, 35, офіс 217,
  м. Львів, Україна, 79070
 • Тел.:+ 38(093)-3-222-443
 • firecenter101@gmail.com
 • https://fireaudit.lviv.ua

Ми на карті